/
    • Griekse gastvrijheid

      Het woord filoxenia is een samenvoeging van filos dat vriend betekent en xénos dat vreemde betekent. Het is ook vandaag de dag een algemeen begrip wat het beste vertaald zou kunnen worden als gastvrijheid. Een eigenschap die velen aantrekt voor een herhaald bezoek aan Griekenland.

      De mythe verhaalt dat toen Zeus en de andere goden het spirituele bewustzijn aan de mensheid gaven, zij hen gevraagd hebben om iedere vreemde die bij hen aanklopte als een koning te behandelen; het beste wat in huis was aan te bieden en bij het afscheid cadeaus en kleding mee te geven voor het vervolg van zijn trip. Om te controleren of de mensen hier gehoor aan gaven, vermomde hij zich als een arme en klopte op deuren. Hij gaf tevens de waarschuwing deze vermomming vaak te gaan gebruiken om zo de volgzaamheid in deze in de gaten te kunnen houden. “Iedere vreemde aan uw deur kan ik zijn! Dus behandel deze vreemde zoals het hoort.”
De oude Grieken beschouwden deze vorm van gastvrijheid verlenen als de hoogste waarde in hun leven. De vreemde kreeg als het ware de constante bescherming van Zeus op deze manier. Volgens de wens van Zeus werden vreemden niet aangekeken op afkomst, sociale positie of rijkdom. Alle woningen hadden zelfs een speciale ruimte in huis, de zogenaamde xenónas, die speciaal voor onaangekondigde gasten beschikbaar was. Nog steeds noemen de Grieken de logeerkamer een xenónas.
Xenizein of xenodochein staat in het Grieks voor het laten logeren van gasten. Dus het opnemen van logés. Dit woord heeft in het Grieks weer geleid tot xenodochíeo dat hotel betekent.
Het was voor de oude Grieken belangrijk de vreemde als een gast te onthalen, hem op de drempel welkom te heten, hem van zijn schoenen te ontdoen en zijn voeten te verzorgen, hem te voeden en onderdak te verschaffen. Pas nadat de gast voldaan was, werd hem gevraagd waar hij vandaan kwam en waar hij naar op weg was. De gast werd gebaad, voorzien van schone kleding en zat aan het hoofd van de tafel. Op de laatste dag werd een afscheidsdiner georganiseerd, de vertrekkende gast werd overladen met cadeaus voor het vervolg van de reis. De wensen voor alle goeds voor zijn gastheren werden in ruime mate als dank gegeven, die door de ontvanger als de zegen van de goden werden beschouwd.
De jaren gingen voorbij en tijden veranderden. Sommige eigenschappen zijn echter zo diep geworteld in de mens dat zij als een karakteristiek gekenmerkt kunnen worden. Dit is zeker van toepassing voor filoxenia, gastvrijheid, bij de Grieken. Het is als een natuurlijke eigenschap aanwezig en is geen kwestie van aanleren. De Grieken zijn openhartig en staan klaar voor een ieder die bij hen aanklopt. Steeds is er een tafel vol met eten en is er een plek om te blijven slapen. Of je nu een vreemde of een bekende bent, dat maakt niets uit. Zij geven hun laatste stuiver nog weg zonder hier iets voor terug te verwachten.
De Griekse gastvrijheid merk je zelfs aan het feit dat je ouderen kan aanspreken of ze je ergens mee kunnen helpen, bijvoorbeeld de weg wijzen. Mensen die dan toch geen woord Engels spreken, gaan je alsnog proberen te helpen. Ze voelen zich dan trots dat ze je ergens mee hebben kunnen helpen.